Archiv pro štítek: cloud

Realizováno! Přesun aplikací BIO farms Czech do cloudového prostředí

Realizováno ❗️

Přesun aplikací BIO farms Czech do cloudového prostředí.

Pro biofarmu produkující rostlinou a živočišnou výrobu jsme provedli implementaci a přesun běhu aplikací učetního software POHODA a PAMICA do cloudového prostředí.

Pokračování textu Realizováno! Přesun aplikací BIO farms Czech do cloudového prostředí

Objektová úložiště jednou spolknou svět :-).

Objektová úložiště spolknou svět ?


! Nepropadejte panice ! 

Tradiční filesystémy a relační databáze zde budou s námi po mnoho dalších let o tom nemá smysl diskutovat, problém, ale vzniká dnes již na úrovni dat samotných, jsou totiž vysoce nestrukturovaná, bohužel nebo bohudík ?

Odhady říkají, že 80-90% dat kolem nás je nestrukturovaných, přesto se je snažíme popsat strukturou tabulek a relací, v nejhorším případě si uložíme string/json a ten si “žvýkáme” v aplikaci, otázka je zda-li je tento postup správný a nebojujeme proti vlastní “touze” dat být neorganizována.

Připomeňme si známý výrok Billa Jensena z knihy Simplicity.

Množství informací se zdvojnásobuje po každých 1100 dnech, tedy zhruba po třech letech, nicméně, čas, který nám zůstává k zpracování těchto narůstajících informací je stále stejný: 1440 minut denně".

Toto tvrzení bohužel již také není zcela platné, množství informace se zdvojnásobuje za polovinu času. :-(.

Strukturovaná data, ale mají stále a budou mít místo, jsou systémy, které generují “jen” tuto formu dat, senzory, čítače, čtečky, transakce, účto, sklady, … takové vše “bez lidí” z pohledu vývojářů je idylka, vše pevně zaškatulkováno, nikde nic nepřetéká, indexy indexují, ovšem reálný svět takový není.

NEstrukturovaná data jsou opačný extrémní protipól, svět plný chaosu jako kvantové fluktuace, je to náš svět takový jako jsou sami lidé, svět plný textů, audio a video obsahu, emailů, stránek, sociálna … je to “lidský” rozměr dat, pro vývojáře pekelný, nikdo přeci nechce “cpát” profilovou fotku či 100MB video jako blob do tabulky.

Nestrukturovaná data a web aplikace

Tradiční pohled dnešních web aplikací je generování strukturovaného výstupu dat na základě uživatelského vstupu (formuláře/upload) a ukládání na tradiční úložiště (filesystém, relační databáze), doba se však mění a uživatelé k nám budou (chtějí) tlačit data, které nelze jednoduše rozbít do “chlívečků”, protože jejich struktuře nerozumíme, typický zástupce největšího zdroje těchto dat jsou sociální media.

Proč objektová úložiště ?

Studie IDC z roku 2014 o nárůstu nestrukturovaných dat.

Proč “nová” objektová úložiště je zcela legitimní otázka, v první řadě je nutné pochopit (viz studie IDC), že internet je zaplavován masivním nárostem nestrukturovaných dat.

Je nutně změnit tedy přístup k těmto datům, je nutné je umět efektivně obsloužit, zvládnout je ukládat je jedna věc (zde by nebyl problém s klasickým filesystémem), ale většinou požadujeme další vlastnosti, snadný přístup, metadata, škálovatelnost (škálování relačních DB je obecně problém, distribuované FS mají své problémy), redundanci a výkon a flexibilitu (metadata nemohou mít pevnou strukturu tak jako to např. známe z filesystémů).

Objekt jako základ je elementární “struktura”, objekty nejsou na storage organizovány (flat), žádné adresáře ani hierarchie, objekt je reprezentován pouze svým ID, vyšší logiku, smysl, uspořádání zajišťuje aplikace a proto je důležité kvalitní API rozhraní, které je v těsnější integraci přímo s aplikací (aplikace “programuje”/řídí úložiště), z toho pohledu není překvapující, že některá cloud úložiště mají rozhraní přímo přes protokol HTTP/s (všimněte si, že filesystémy nebyly nikdo moc dobře stavěné na přístup přes HTTP/s).

object-storage-object-2016

object-storage-object-archi-2016

Ilustrace filesystému, blokového a objektového úložiště.

object-storage-compare-1200px-2016

Kde to najdu, kde to kvete, AWS S3, Google Cloud Storage a ti druzí …

Začít experimentovat je “snadné”, Amazon Web Services je cloud platforma jejíž součástí je i služba AWS S3 (Simple Storage Service), zajímavou alternativou na testing/vývoj je projekt Minio, což je minimalistický object storage s API kompatibilní s AWS S3.

Dalším zástupce je Google Cloud Storage, nemáme přímé zkušenosti, přednáška byla ovšem dost zajímavá, cenově asi “zatím” stále lépe než AWS, také si zatím hrajeme.

Z opensource možností projekt Ceph, distribuované objektové úložiště umožňující blokovou i file storage, predikuje se velká budoucnost, společnost RedHat koupila projekt Ceph a otevřela ho veřejnosti, předpokládá se integrace s platformou OpenStack a posazení vedle OpenStack Swift object storage, což je další open projekt storage řešení nebo můžete zkusit hodit oko na openio.io.

A to je vše, díky za pozornost.
František Havel, MOJEservery.cz

Cloud computing (IaaS, PaaS. SaaS) a jak ho uchopit?

V jednoduchosti je krása, cloud je uvnitř složitý, navenek jednoduchý, není cílem tohoto článku popsat cloud, definovat, opakovat, na jasném popisu se neshodnout dnes ani odborníci.

Spíše než popis vnitřní krásy interní složitosti cloudu uvažujme o něm jaké o distribučním modelu vývoje informačních technologiích, platformu pro poskytování software, služeb i infrastruktury.

Dokáže Váš IT koordinátor správně uchopit celou myšlenku cloudu, využít jeho potenciál, vybrat vhodné služby pro Váš, cloud dnes nejsou jen virtuální servery a zdaleka ne každá firma poskytující virtuální servery poskytuje cloud i když to ráda tvrdí.

Klíčové je pochopení distribučního modelu, zeptejte se svého cloud poskytovatele jaký distribuční model poskytuje, pokud Vám odpoví, že všechny, buďte ostražití.

Distribuční model

  • IaaS (Infrastructure as a Service), infrastruktura jako služba, zákazník si pronajímá části škálovatelné infrastruktury (servery, disková úložiště, procesorový čas, paměť , síťovou infrastruktury) ať už skutečné nebo virtualizované, typickým představitelem jsou dnes právě virtualizované servery. Populární nástrojem respektive komplexním řešením pro IaaS je Openstack , díky otevřenému API je široce přijímán, jedna z výhod je možnost přechodu zákazníka mezi poskytovateli IaaS, laicky řečeno obdobně jako když změníte mobilního operátora.
  • PaaS (Platform as a Service), platforma jako služba, v nejužší představě jde o aplikační platformu, službu pronájmu kompletních prostředků pro vývoj, udržbu životního cyklu aplikace, často je součástí framework či specifické IDE, vývojové a ladící nástroje. Nejde tedy o pronájem již hotové aplikace, ty je třeba si vyvinout, PaaS představuje pouze “motor” pro Vaše aplikace, zákazník nemá většinou možnost odejít k jinému PaaS poskytovateli. Typický představitel PaaS je Google App Engine.
  • SaaS (Software as a Service), software jako služba, zákazník si kupuje pouze přístup k aplikaci, nevlastní licenci, přistupuje k ní typicky přes prohlížeč či nějakou formu vzdálené plochy. Výhodný nástroj pro běžné a méně náročné aplikace, předem známé náklady a nízké počáteční náklady, centralizované updaty software. Typickou ukázkou je dnes Google Apps, Outlook.com nebo z českých luhů a hájů Flexibee, Icewarp. Dejte si vždy pozor na smlouvy v tomto případě pronájmu software.

Konec, shrnutí, a co Váš poskytovatel, Váš ICT koordinátor, Vaše IT, nyní máte základní přehled o modelech cloudových služeb, ptejte se jich na vhodnou volbu a proč právě to, či ono.

Typická chyba, pronájem služeb typu SaaS je dnes velmi populární, dokáže obsloužit široké spektrum požadavků, z pohledu poskytovatele je mnohdy snažší i dražší směrem k zákazníkovi poskytnout IaaS, typicky virtuální server, v silné konfiguraci, nabídnout software, licence, podporu administrace, vyřešit vzdálený přístup, vše stojí nemalé měsíční finanční prostředky.

Buďte chytří, buďte cloud!

Děkuji za Váš čas. František Havel.