Asterisk 1.

Připravuji mini-sérii o ústředně Asterisk formou vlastních poznámek a zkušeností, postupně bych se rád prokousal následujícím, né nezbytně v tomto pořadí.

 • co je to Astrisk a proč by nás to mělo zajímat
 • kodeky a protokoly (SIP, H.323, IAX, …)
 • instalace mini-ústředny, konfigurace mini-ustředny
 • “programujeme” dialplan
 • debug
 • CDR
 • Asterisk AMI, nové REST API
 • ukázka implementace a řešení interkomu na raspberrypi s knihovnou PJSIP (open-source sip stack, http://www.pjsip.org)

FH

SQUID – logy pro lidi

K cíly vede mnoho cest.

# cat /var/log/squid/access.log | perl -p -e ‚s/^([0-9]*)/“[“.localtime($1).”]„/e‘

# tail -f /var/log/squid/access.log | perl -p -e ‚s/^([0-9]*)/“[“.localtime($1).”]„/e‘

# tail -f /var/log/squid/access.loc | ccze -CA

Ale jediná systémově správna, přes squid.conf.

logformat squid %tl.%03tu %6tr %>a %Ss/%03Hs %

Asterisk fail2ban

Asterisk 1.8

failregex = NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - Wrong password
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - No matching peer found
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - No matching peer found
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - Username/auth name mismatch
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - Device does not match ACL
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - Peer is not supposed to register
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - ACL error (permit/deny)
      NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>:.*' - Device does not match ACL
      NOTICE.* .*: Registration from '\".*\".*' failed for '<HOST>:.*' - No matching peer found
      NOTICE.* .*: Registration from '\".*\".*' failed for '<HOST>:.*' - Wrong password
      NOTICE.* <HOST> failed to authenticate as '.*'$
      NOTICE.* .*: No registration for peer '.*' \(from <HOST>\)
      NOTICE.* .*: Host <HOST> failed MD5 authentication for '.*' (.*)
      NOTICE.* .*: Failed to authenticate user .*@<HOST>.*
      NOTICE.* .*: <HOST> failed to authenticate as '.*'
      NOTICE.* .*: <HOST> tried to authenticate with nonexistent user '.*'
      VERBOSE.*SIP/<HOST>-.*Received incoming SIP connection from unknown peer

Raspberry sSMTP

Poštovní server Posfix je bez výhrad vynikající kus software, pro jednoduché odesílání formou relay je zbytečně robustní, pro raspberrypi a jiné SoC zařízení lze použít sSMTP (https://wiki.archlinux.org/index.php/SSMTP) nebo nullmailer (http://untroubled.org/nullmailer)