Cloud-computing-1

Cloud computing (IaaS, PaaS. SaaS) a jak ho uchopit?

V jednoduchosti je krása, cloud je uvnitř složitý, navenek jednoduchý, není cílem tohoto článku popsat cloud, definovat, opakovat, na jasném popisu se neshodnout dnes ani odborníci.

Spíše než popis vnitřní krásy interní složitosti cloudu uvažujme o něm jaké o distribučním modelu vývoje informačních technologiích, platformu pro poskytování software, služeb i infrastruktury.

Dokáže Váš IT koordinátor správně uchopit celou myšlenku cloudu, využít jeho potenciál, vybrat vhodné služby pro Váš, cloud dnes nejsou jen virtuální servery a zdaleka ne každá firma poskytující virtuální servery poskytuje cloud i když to ráda tvrdí.

Klíčové je pochopení distribučního modelu, zeptejte se svého cloud poskytovatele jaký distribuční model poskytuje, pokud Vám odpoví, že všechny, buďte ostražití.

Distribuční model

  • IaaS (Infrastructure as a Service), infrastruktura jako služba, zákazník si pronajímá části škálovatelné infrastruktury (servery, disková úložiště, procesorový čas, paměť , síťovou infrastruktury) ať už skutečné nebo virtualizované, typickým představitelem jsou dnes právě virtualizované servery. Populární nástrojem respektive komplexním řešením pro IaaS je Openstack , díky otevřenému API je široce přijímán, jedna z výhod je možnost přechodu zákazníka mezi poskytovateli IaaS, laicky řečeno obdobně jako když změníte mobilního operátora.
  • PaaS (Platform as a Service), platforma jako služba, v nejužší představě jde o aplikační platformu, službu pronájmu kompletních prostředků pro vývoj, udržbu životního cyklu aplikace, často je součástí framework či specifické IDE, vývojové a ladící nástroje. Nejde tedy o pronájem již hotové aplikace, ty je třeba si vyvinout, PaaS představuje pouze “motor” pro Vaše aplikace, zákazník nemá většinou možnost odejít k jinému PaaS poskytovateli. Typický představitel PaaS je Google App Engine.
  • SaaS (Software as a Service), software jako služba, zákazník si kupuje pouze přístup k aplikaci, nevlastní licenci, přistupuje k ní typicky přes prohlížeč či nějakou formu vzdálené plochy. Výhodný nástroj pro běžné a méně náročné aplikace, předem známé náklady a nízké počáteční náklady, centralizované updaty software. Typickou ukázkou je dnes Google Apps, Outlook.com nebo z českých luhů a hájů Flexibee, Icewarp. Dejte si vždy pozor na smlouvy v tomto případě pronájmu software.

Konec, shrnutí, a co Váš poskytovatel, Váš ICT koordinátor, Vaše IT, nyní máte základní přehled o modelech cloudových služeb, ptejte se jich na vhodnou volbu a proč právě to, či ono.

Typická chyba, pronájem služeb typu SaaS je dnes velmi populární, dokáže obsloužit široké spektrum požadavků, z pohledu poskytovatele je mnohdy snažší i dražší směrem k zákazníkovi poskytnout IaaS, typicky virtuální server, v silné konfiguraci, nabídnout software, licence, podporu administrace, vyřešit vzdálený přístup, vše stojí nemalé měsíční finanční prostředky.

Buďte chytří, buďte cloud!

Děkuji za Váš čas. František Havel.