Archiv pro štítek: tcp

Linux mini-howto: Postfix MTU lost connection

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Postfix MTU a lost connection after …

Podivné chování poštovního serveru Postfix nemusí být nutně způsobené chybnou konfigurací služby samotné, problémy s velikostí MTU jsou o to zákeřnější díky své relativně skryté povaze a “chaotickému” chování, na problém s doručování pošty ve vztahu k MTU jsme nedávno narazili u zákazníka a proto tento mikro-post, ať to neztratíme a třeba to i pomůže někomu dalšímu. Pokračování textu Linux mini-howto: Postfix MTU lost connection

Linux mini-howto: Diagnostický nástroj Traceroute

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Diagnostický nástroj Traceroute


Info: Následující krátký jednoduchý text vznikl na základě praktické zkušenosti dotazů a z workshopů, je cílen na mladší generaci síťařů/adminů pro objasnění, že i za tak jednoduchým nástrojem traceroute není žádná magie, není cílem nikoho urazit, pouze osvěta. Děkuji.

Nástroj traceroute umožňuje základní analýzu počítačové sítě formou textového výpisu směrovačů (uzlů) na cestě paketu od zdroje v cíli, jde tedy o velmi efektivní nástroj pro rychlé zobrazení aktuálních cesty (routování) v sítí, standardně je tento nástroj obsažen ve většině Linux/Unix systémech, ve světě Windows má svoji implementaci v podobě nástroje tracert. Pokračování textu Linux mini-howto: Diagnostický nástroj Traceroute

Linux mini-howto: Je tunelování TCP skrz TCP dobrý nápad ?

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Tunelování TCP skrz TCP


Tunelování spojení, TCP over …. , z praxe dnes běžně známe tunelování TCP spojení např. protokolem PPP což je protokol druhé vrstvy pro navázaní spojení mezi dvěma body, do PPP zapouzdříme na straně odesílatele naše TCP spojení (hlavičku + data) a odešleme, na druhé straně odebereme PPP informace a naše TCP pokračuje v sítí cestou dále k požadovanému cíli, zní to jednoduše a ve většině případů to funguje “par excellence”.

Jenže “neštěstí” nechodí po horách, ale po lidech a stejně je tomu i v telekomunikacích, když honíte duchy v sítí není dobré se obrnit myšlenkou, že tohle se mi nemůže stát aneb jak jsem tunelovali přes VPN tunel (tcp) další TCP tunel a jak to “blblo”.

Něco málo k teorii, TCP ve své podstatě reprezentuje proud dat rozdělený do tzv. segmentů (narozdíl od UDP, které představuje samostatné na sobě nezávisle datagramy, nezaručuje doručení ani pořadí), segmenty jsou opatřeny tzv. sequence number, což je číslo ukazující pořadí segmentu ve streamu a segmenty odesílány jako IP packety k cíli s velikosti MTU.

tcpip-headers-tcp-over-tcp-blog-header-2016

 

Tcp sequence number (SEQ, ACK, FIN)
Tcp sequence number (SEQ, ACK, FIN)

Cíl (na obrázku server) přijme packet a odpovída zpět pomocí příznaku ACK (acknowledge, odpověd), kde jako acknowledge number uvede přijmuté sequence number ze segmentu + 1, popis mechanismu je pro náš účel zjednodušen, ale to podstatné je zachováno, odesílatel (client) se tímto způsobem může dozvědět, že segment (data) byla ztracena a dojde k opětovnému zaslání (resend).

Dobře, co s tím dále ? Internet je “pěkně” divoké prostředí, data procházejí přes uzly které nemáte šanci kontrolovat, různá kvalita linek, zpoždění, ztrátovost, tvůrci TCP s tím počítali, proto je v návrhu TCP vlastnost timeoutu (odesílatel čeká na potvrzení ACK po určitý čas), round-trip-time (RTT), problém je ovšem v tom jak určit kolik RTT má být, pevná hodnota je nevyhovující a proto máme v TCP adaptivní timeout, který korigován “automacticky” během spojení, tak aby vyhověl  i nejpomalejším linkám na trase, hodnota se může pohybovat od řádů sekund až po minuty (RFC2001), což je opravdu velký rozptyl.

TCP “meltdown” problém

V předchozích řádkách bylo nastíněno zjednodušené pozadí fungování TCP, představme si situaci, mějme TCP spojení (např. VPN) a uvnitř další TCP spojení, uvažujme problém na trase (pktloss/ztrátovost), nižší vrstva TCP (VPN) začne žádat o znovu zaslání dat (retransmission) a prodlužovat svůj timeout (RTT), spojení je blokováno, vyšší vrstva TCP (zapouzdřené TCP) začne timeoutovat a opět žádat o resend a prodlužovat svůj RTT, hodnota RTT zapouzdřeného TCP je nižší než hodnota skutečného TCP, vyšší vrstva tedy generuje více požadavků na znovu zaslání dat než může nižší vrstva TCP (skutečné) obsloužit, této situaci se říka TCP meltdown (utavení, roztavení, zhroucení).

TCP meltdown má vliv na výkon  sítě, či může véct k úplnému rozpadu spojení, v našem případě jsme měli problém s OpenVPN a PPTP, na použití TCP bylo trváno zákazníkem kvůli politice jeho firewallu, nakonec přechod k UDP a vhodná úprava konfigurace firewall ukázalo průchodné řešení.

Na každý pád to znamená zajímavou zkušenost, není úplně snadné tento problém hledat, klon konfigurace do vašeho prostředí většinou nevede k cíli protože vše funguje, co je dobré vědět a velmi pomohlo k porozumění problému, je možnost simulovat zpoždění i ztrátovost přímo Linux routerem (nástroj tc, iptables), odkazy přiloženy a pochopitelně tcpdump/wireshark.

simulate-delayed-and-dropped-packets-on-linux

dropping-packets-in-ubuntu-linux-using-tc-and-iptables

Děkuji za pozornost.
František Havel, MOJEservery.cz

Linux mini-howto: Telnet ověření dostupnosti služeb

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Telnet ověření dostupnosti TCP/IP služeb


Telnet jako nástroj a protokol byl před mnoha a mnoha lety zatracen a nahrazen zejmána kvůli bezpečnostním nedostatkům protokolem ssh, což je zcela v pořádku, v mnoha současných distribucích není již dnes ani nainstalován a přitom byl běžný. Pokračování textu Linux mini-howto: Telnet ověření dostupnosti služeb

Linux mini-howto: Jak zabít TCP spojení s nástrojem tcpkill

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Nástroj tcpkill

Přijde čas od času k duhu, vytvořit TCP spojení je snadné a umí to každý, ale co dělat pokud chceme konkrétní spojení zabít? Trochu Nerudovská otázka: „Kam s ní“, že? Na procesy máme kill, ale co s tcp, navazané je, firewall jsem opravili a teď ho ukončeme.

Tak jednoduché to zas není, k uzavření socketu je potřeba  znát TCP ACK(Acknowlegment) a SEQ(Sequence numbers), je nutné tyto informace extrahovat z paketu spojení (odposlechnout, spoof) a zaslat TCP RST(reset).

Nástroj tcpkill funguje přesně popsaným mechanismem, syntax je shodný s nástrojem tcpdump, autorem tcpkill je Dug Song.

# tcpkill -i eth0 { expression }
# tcpkill -i eth0 port 21 // zabije odchozí spojení na port 21(FTP)
# tcpkill host 192.168.1.42 // zabije odchozí spojení na host 192.168.1.42

Hotovo!

Vypadá to jednoduše, popsaný mechanismus ukončení tcp spojení (tzv. passive, pasivní) má jeden drobný neduh, v případě tcp spojení ve stavu idle(wait, keepalive) není co ochytit (nejsou data, není co spoofovat), takové spojení se Vám tímto nástrojem nepodaří zabít.

Příště se podíváme na nástroje killcx, cutter a bude-li čas i low-level hack s netstat,lsof a kill.

Užívejte moudře, díky za pozornost. František Havel.