SNSNEPRON-sqp-optimalization-2017_blog_header_1000px

Realizováno! Optimalizace SQL serveru pro SBS-NEPRON s.r.o., Kaznějov.

Optimalizace SQL serveru MariaDB 10


Společnost SBS-NEPRON s.r.o. Kaznějov jako součást německé skupiny BurgerGruppe Schonach je zaměřena na montáž elektronických modulů s roční kapacitou 250 milionů osazených součástek a v současné době v lokalitě Kaznějov u Plzně zaměstnává přes dvě stovky lidí.

V průběhu výrobního procesu je zajišťován systém kontroly, obvodové a funkční veškerých zařízení, sběr výsledků měření elektrických veličin, čárových kódů a to pomocí rozsáhlé sítě měřících stanic (IoT, Python), výstup hodnot je společně s časem ukládán do globální SQL databáze pro další operace a dohledatelnost v případě výrobních vad, postižených sérií, chyb, atd. a to i po letech od uvedení na trh.

Relační databáze MariaDB.
Relační databáze MariaDB.

 

Po letech provozu a milionech záznamů SQL server (MySQL 5.1) začal představovat úzké hrdlo, časy zpracování dotazů přesahovali použitelné hranice a zpomaloval se výrobní proces, nabídnutá a následně realizovaná optimalizace SQL na míru datasetu, testování a migrace dat na nový produkční server s MariaDB 10 splnil očekávání, dobu vykonávání nejpoužívanějších a často volaných dotazů se podařilo srazit až o 90% původního času.

Provedené optimalizace

  • Vstupní konzultace u zákazníka
  • Konfigurace Linux serveru Ubuntu 16.04 LTS 64bit 32GB RAM
  • Optimalizace systému vhodná pro běh SQL serveru MariaDB10
  • Testování/profilování výkonu SQL na kopii produkčních dat
  • Konfigurace MariaDB10 pro vysoký výkon dle testování
  • Migrace dat na nové produkční prostředí
  • Konfigurace Apache 2.4 + PHP7 + vsFTP
  • Zálohování dat formou master – slave replikace

Děkujeme za příležitost a těšíme se na další spolupráci.
MOJEservery.cz

Potřebujete optimalizovat Váš server pro vysoký výkon?
Technické konzultace, konfigurace, troubleshooting.
Kontaktujte nás.
Kontaktní e-mail: podpora@mojeservery.cz
Kontaktní telefon: +420 725 714 669