puppetlabs-images

SERVER: Z 0 na 100% za méně než hodinu!

Automatizována IT infrastruktura je hudba budoucnosti, je to klíč ke spolehlivému, efektivnímu fungování.

Moment, moment, jak budoucnosti a co pak znamenají všechny ty zkratky jako puppet, CFengine, chef, salt? Pravda, žadná budoucnost, ale realita současnosti!

Rozhodli jsme se v MOJEservery.cz už od začátku to udělat jinak, správně, nezáleží kolik serverů máte k administraci, zda-li jeden nebo 1000, inovace v podobě automatizace se vždy vyplatí.

S příchodem dvou nových zákazníků v podobě dvou virtuálních serverů s linux systémem jsme byli postavaní před rozhodnutí jak do budoucna rozumně adminovat větší množství serverů.

Po prostudování možností padla volba CMS (Configuration Management System) na nástroj puppet.

Puppet, je cms nástroj, jde o klient/server software pro popis vaši IT infrastruktury  v “jednoduchém” jazyce a následné udržení infrastruktury dle přechodzí definice.

Puppet se skládá ze serveru (master) a agentů (nodů, klientů), master se snaží udržet konfiguraci dle definice na agentu či skupině agentů.

Proč puppet?

  • obsažen ve std. repositářích námi používaných distribucí (Debian, Ubuntu LTS server)
  • předhledná syntaxe ( individuální pohled, ale dobře se nám to čte )
  • nativní podpora pro konfiguraci komponent systému i software (Apache, MySQL, APT, …)
  • podpora a rozšířenost
  • puppet forge ( komunitní repositář modulů )

A co bylo dál? Připravili jsme puppet master server, připravili si první čistý server Debian stable v KVM virtualizaci, následoval popis instalace jednotlivých komponent pro puppet, které jsem následně spojili do jednoho celku.

A výsledek?

  • vytvoření virtuálního server v IAAS ~ 30minut (zde máme ještě dost co zlepšovat, vize je napojení se na API, např. deltacloud)
  • zprovoznění puppet agenta a spuštění deploymentu
  • SUMA sumárum: 45 minut
  • Produktem je kompletně připravený server pro provoz web aplikaci s PHP, SQL, PHP-FPM, Apache, Fastcgi, NTP, Postfix, FTP, SCP, Denyhost, Firewall, Memcached.

A co se tím dá ještě dělat? Tak se podívejte a tam směřujeme.

Automatisation-AWS-PuppetLabs

Doporučuji na rozjezd přečíst tuto šťavnatou diplomovou práci, Michal Bryxí FAV ZČU Plzeň 2011.

A to je vše, příště si třeba ukážeme něco praktického.

Díky za Váš čas, František Havel.