pigz-logo

Linux mini-howto: Pigz, paralelní gzip implementace, komprimujte rychleji!

Linux mini-howto?
Krátce o nástrojích ze života sysadmina.

Pigz, unpigz , paralelní gzip implementace

Proč ? V dnešní době je téměř nemožné koupit procesor s jedním jádrem, výrobci tak obcházejí problém rychlejších procesorů (výšší frekvence) díky možnosti umístění více jader do jednoho fyzického  pouzdra a přenesení problému do oblasti software.

Paralelní výpočty rozdělují složitější úlohu na vícero jednoduchých,
ty jsou často vykonávány ve vláknech, které běží škálovatelně přes
jádra procesoru.

Paralelní programování je považováno za obtížnější formu vývoje
software, nese sebou celou řadu problému, zamykání, souběh, vyloučení, paralelní zpomalení, synchronizace atd, přesto jde o klíčovou oblast zejména pro řešení simulací, potřebujeme znát odpovědi na otázky které jsou analyticky neřešitelné (např. teoretická a experimentální fyzika)

K čemu to používáme? Zpátky na zem, smrtelník a sysadmin v našem případě nasadil pigz jako rychlou náhradu za klasický gzip pro komprimaci záloh databáze MySQL, zálohuje s v noci, komprimuje se v noci a jak praví klasik čas jsou peníze.

Instalace pigz

root@havel-machine:~# apt-get install pigz

Malá ukázka, vzorová data SQL dump 868MB , komprimace provedena nad stejnou db vždy metodou fast (-1, nejrychlejší) a best (-9, nejúčinější).

 FAST  BEST
 pigz (čas)  12.1s (cpu 392%)  16.5s (cpu 396%)
 gzip (čas)  44.6s (cpu 100%)  58s (cpu 100%)

Testováno na AMD A6-3670, 4GB RAM, disk SATA 7200rpm.

Jednoduchý benchmark ukazuje rychlejší zpracování dat za použití paralelní implementace gzip a to v obou případech, rozdíly jsou na první pohled signifikantní. Jak je patrné paralelní komprimace dává smysl a dokáže významně zkrátit časy v celém zálohovacích procesu a nárůstem počtu jader zkracujete čas, navíc je možné omezit pigz na konkrétní počet jader (např. 6 jader z 8).

http://zlib.net/pigz

http://linux.die.net/man/1/pigz

Užívejte moudře, díky za pozornost. František Havel, MOJEservery.cz


Bojujete se zálohování? Nabízíme pomoc.

Nabízíme firemní i osobní zálohovací systémy, onsite i offsite zálohování, replikační systémy, katalogové zálohování, komprimace, deduplikace, verzování záloh, synchronizace lokalit, ochrana záloh, reporting a zcela bezplatně konsultaci a poradentství.

Kontaktujte nás, najdeme nejlepší řešení za skvělou cenu.

MOJEservery.cz