Master_lock_with_root_password

APG: generujeme silná hesla

APG – Advanced Password Generator

APG používam řadu let k plné spokojenosti, instalace je standartní součastí repositářů Debian/Ubuntu serveru, RPM distribuce mají k dispozici EPEL.

Co umí APG?

 • nastavení minimální, maximální délky hesla
 • nastavení podílu (v %) speciálních znaků v heslo
 • libobolných počet generovaných hesel
 • inicializace random generátoru vlastním řetezcem (seed)
 • obsahuje dva vestaveně algoritmy generování hesel, výchozí AD-A-017676/FIPS-181
 • vestavěný pseudo generátor nahodných čísel dle RFC1750, /dev/random je použit jako seed
 • použití ve scriptech
 • generování hesla na žadost (síťová verze s tcpd)
 • k dispozici pro mnoho unix platforem, Windows i Mac
 • a mno dalšího viz. man apg

Bezpečnost stojí a pádá z velké časti na použití silných hesel, pokud již je nutné hesla použít, připomeňme si pár zásad tvorby silných hesel.

 1. nejméně 15 znaků délka hesla
 2. neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno, organizaci/firmu/školu, jména rodinných příslušníků, domácích mazlíčků
 3. neosahuje datum narození, čísla občanského průkazu či pasu
 4. neobsahuje po sobě jdoucí sekvence, čísla (např. 123456)
 5. neobsahuje bežné slovu výskytující se ve slovníku
 6. není shodné s předchozím heslem
 7. obsahuje alespoň 3 následující typy znaků malá písmena, velká písmena, číslice, speciální znaky (%,$,#,@,!,…)

Malá ukázka?

havel@havel-machine:~$ apt-get install apg
havel@havel-machine:~$ apg
Please enter some random data (only first 16 are significant)
(eg. your old password):>
aiclopCuak7 (aicl-op-Cu-ak-SEVEN)
5bledItJap2 (FIVE-bled-It-Jap-TWO)
PeefIcPylt0 (Peef-Ic-Pylt-ZERO)
lezRajOfcul9 (lez-Raj-Of-cul-NINE)
cesVabtyriv7 (ces-Vab-ty-riv-SEVEN)
yanEjOddob3 (yan-Ej-Odd-ob-THREE)

havel@havel-machine:~$ apg -a 1 -m 32 -n 1
“OPEPQEz2L-N[v%Mumb)e+Gm>|T,\$~^
( velmi hezká a silná hesla o déllce 32 znaků)

havel@havel-machine:~$ apg -a 0 -M sncl -n 6 -x 10 -m 16 -n 1
EmKodhaidtinyit1

Zájemce odkazuji na “man apg”.

A to je vše přátelé, a jak generujete hesla vy?

Děkuji za pozornost. František Havel